Nasi podopieczni

LAURA ZAWADA

Laura urodziła się 02.02.2006 roku. Choruje na Mózgowe Porażenie  Dziecięce, choroby współistniejące to małogłowie, obustronny głęboki niedosłuch oraz wada wzroku. Laura jest po operacji wszczepienia implantu ślimakowego. Laura nie chodzi samodzielnie, a w codziennych podstawowych czynnościach potrzebuje pomocy. Mimo swojej choroby Laura jest bardzo uśmiechniętym dzieckiem. Laura wymaga stałej, intensywnej rehabilitacji, która jest bardzo kosztowna. Dzięki pomocy Laura będzie miała szansę na kontynuowanie rehabilitacji, która daje jej szansę na samodzielność.

 

Jak możesz pomóc?

Wystarczy przekazać1 % podatku dochodowego KRS 0000378132

cel szczegółowy - dla Laury Zawada

lub przekazując dowolną darowiznę  na subkonto Laury.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

"Fundacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyczek"

BGŻ 53 2030 0045 1110 0000 0258 4880

tytułem: darowizna dla Laury Zawada

ZA OKAZANĄ POMOC BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

 

 

WIKTORIA REDA

Wiktoria urodziła się 2 lipca 1998 roku. Po porodzie stwierdzono u Wiktorii zespół Downa. Po trzech miesiącach kardiolog stwierdził u niej wadę serca. Po dokładnym badaniu w  Wojewódzkim Ośrodku Kardiologicznym w Zabrzu stwierdzono wadę serca z nadciśnieniem płucnym. Nadciśnienie to dyskwalifikuje ją do operacji  dlatego ma podawane leki na obniżenie ciśnienia płucnego. W wieku trzech lat Wiktoria zachorowała na zapalenie płuc i w szpitalu stwierdzono małopłytkowość czyli niski poziom płytek odpornościowych. Z tego powodu Wiktoria bardzo często chorowała, co najmniej dwa razy w miesiącu. Dopiero wyjazd nad morze poprawił stan zdrowia Wiktorii. Jest pod stałą opieką poradni hematologicznej. Regularnie kontrolowany jest poziom płytek, jednak w dalszym ciągu ich poziom jest poniżej normy. W wieku 5 lat zaobserwowaliśmy, że Wiktoria nie rośnie i zostaliśmy skierowani do poradni endokrynologicznej, gdzie stwierdzono niedoczynność tarczycy. Podawane są leki, które dają w tej chwili zadowalające efekty. Wiktoria jest pogodna i bardzo cierpliwa, chociaż ma trudności w wejściem na pierwsze piętro, choć bardzo się stara. Obecnie bierze leki, które są bardzo drogie, jednak są one niezbędne do lepszego funkcjonowania Wiktorii, gdyż obniżają ciśnienie płucne. Za każdą okazaną pomoc i wsparcie finansowe dla Wiktorii serdecznie dziękujemy.

Jak możesz pomóc?

Wystarczy przekazać1 % podatku dochodowego KRS 0000378132

cel szczegółowy - dla Wiktorii Reda

lub przekazując dowolną darowiznę na subkonto Wiktorii.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

"Fundacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyczek"

BGŻ 53 2030 0045 1110 0000 0258 4880

tytułem: darowizna dla Wiktorii Reda

 

MATEUSZ CIESIELSKI

 Mateusz urodził się 12.03.2009 roku. Mateusz choruje na Zespół Dravet (ang.Dravet Syndrome,DS) to rzadka (1:20 000 – 1:40 000 żywych urodzeń), genetycznie uwarunkowana dysfunkcja mózgu (encefalopatia), przyjmująca formę bardzo ciężkiej i słabo reagującej na jakiekolwiek leczenie padaczki. W związku z tą chorobą u Mateusza występuje opóźnienie ruchowe i behawioralne, problemy z odpowiednim poruszaniem się i zachowaniem równowagi, opóźnienie rozwoju mowy, problemy ze snem oraz przewlekłe infekcje. Aktualne możliwości leczenia Zespołu Dravet są bardzo ograniczone, z uwagi na występującą w tym zespole lekooporność. Od kwietnia 2013 roku Mateusz przyjmuje lek sprowadzony z zagranicy, który zmniejsza ilość występujących u niego napadów padaczkowych.Mateusz wymaga intensywnej rehabilitacji psycho – ruchowej, a także nieustannej opieki z uwagi na występowanie niekontrolowanych napadów padaczkowych prowokowanych m.in. zaistniałą infekcją lub jako zapowiedź infekcji,przy przegrzaniu lub wychłodzeniu organizmu, podczas silnych emocji, podczas wysiłku itp.

Jak możesz pomóc?

Wystarczy przekazać1 % podatku dochodowego KRS 0000378132

cel szczegółowy - dla Mateusza Ciesielskiego

lub przekazując dowolną darowiznę na subkonto Mateusza.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

"Fundacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyczek"

BGŻ 53 2030 0045 1110 0000 0258 4880

tytułem: darowizna dla Mateusza Ciesielskiego.


FILIP GRABOWSKI

Filip ma 6 lat, urodził się z zespołem wad wrodzonych i zespołem dziecka wiotkiego. Przeszedł kilka operacji w Warszawie.  Jest pod opieką wielospecjalistyczną. Od urodzenia jest rehabilitowany , samodzielnie zaczął chodzić w 4. roku życia, również w tym czasie zaczęła rozwijać się mowa. Jego rozwój przebiega z opóźnieniem , które Filip nadrabia dzięki intensywnej rehabilitacji ogólnorozwojowej, fizjoterapii, terapii mowy i słuchu oraz terapii psycho-pedagogicznej. Wiele z nich , szczególnie najnowszych- terapia Tomatisa, terapia SI, jest dostępnych tylko w prywatnych placówkach i wiąże się z dużymi kosztami finansowymi. Dalsza rehabilitacja jest niezbędna aby zminimalizować zaburzenia i opóźnienia w obrębie motoryki małej i dużej. Filipek  uczęszcza do przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Ma młodszego braciszka.


OLIWIA KRUPOWIES

 

Oliwia ma Zespół Westa ( lekooporna padaczka ) oraz Dziecięce Porażenie Mózgowe, jest opóźniona psycho - ruchowo, jedyną szansą dla Olci jest męcząca rehabilitacja, która sporo kosztuje. Z naszą córką pracują wspaniali ludzie, którym należą się wielkie podziękowania. Oliwka ma nauczanie indywidualne w domu, ma zajęcia z psychologiem, logopedę oraz rehabilitanta, każdy pomaga Oliwii w nauce bycia w miarę samodzielną dziewczynką, jest to dla naszej Kruszyny wielki wysiłek, ale jej starania dają efekty! Potrzebujemy sprzętu do dalszej rehabilitacji, jest on bardzo kosztowny sami nie potrafimy zebrać takich pieniędzy. Wszystkim Ludziom za pomoc i zainteresowanie bardzo dziękujemy – Rodzice Oliwii

Jak możesz pomóc?

Wejdź na blog Oliwii http://oliwia-krupowies.bloog.pl/

 

 

 AMELIA CHLAPIK

Amelia ma 3 latka, jest skrajnym wcześniakiem. Dzięki systematycznej rehabilitacji potrafi już samodzielnie chodzić, jednak wymaga ciągłej rehabilitacji oraz terapii logopedycznej. W najbliższym czasie czeka ją kosztowna operacją rączki. Potrzebujemy Państwa wsparcia i pomocy. Zbieramy pieniądze na operację w Hamburgu, dzięki której Amelka będzie w miarę swoich możliwości sprawnym dzieckiem.

 

Jak możesz pomóc?

Wystarczy przekazać1 % podatku dochodowego KRS 0000378132

cel szczegółowy - dla Amelii Chlapik

lub przekazując dowolną darowiznę na subkonto Amelki.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

"Fundacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyczek"

BGŻ 53 2030 0045 1110 0000 0258 4880

tytułem: darowizna dla Amelii Chlapik.