PORADNICTWO MEDYCZNE

Zapewniamy opiekę medyczną nad naszymi Podopiecznymi, w zakresie:  ortopedii, wad postawy, rehabilitacji, laryngologii oraz okulistyki . Warunkiem przyjęcia dziecka do specjalisty jest posiadanie karty ubezpieczeniowej oraz aktualnego skierowania od lekarza pierwszego kontaktu.


WAŻNE!Każde skierowanie zachowuje swoją ważność do czasu realizacji, wyjątek: skierowanie na rehabilitację leczniczą traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny 517384994 oraz przygotowanie danych pacjenta tj. imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania.


Opieka medyczna realizowana jest przez wybranych partnerów Fundacji.


 

Partnerami akcji są: