I."SPOTKANIE ZE SZTUKĄ" -warsztaty artystyczne

Czas realizacji: 6 maj 2014 r. - 10 grudnia 2014 r.

Organ administracji publicznej: Powiat Gliwicki


Charakterystyka projektu:

Zadanie „Spotkanie ze sztuką” to cykl otwartych warsztatów artystycznych, mające na celu zaktywizowanie działalności kulturalno – artystycznej wśród chętnych mieszkańców Powiatu Gliwickiego, w szczególności skierowany do dzieci i młodzieży niepełnosprawnanej i ich rodzin. Uczestnicy będą mieli możliwość zaznajomienia się z różnymi formami sztuki oraz w bezpośredni i praktyczny sposób będą uczestniczyć w zajęciach artystycznych. Warsztaty będą się odbywać 2 razy w miesiącu, na których będą realizowane zajęcia plastyczne, rękodzieło artystyczne, zajęcia muzyczne oraz taneczne. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania różnych form sztuki. Warsztaty zostaną wzbogacone wyjazdem do ważnych miejsc kulturalno – artystycznych, m.in.: wizyta w Domu urodzenia Fryderyka Chopina, Łazienki Królewskie, Pałac w Wilanowie. Całość zostanie podsumowana wystawą prac wykonanych przez uczestników projektu.

 

 Dotacja została udzielona ze środków Powiatu Gliwickiego.

 

 II. "AKADEMIA ZDROWIA"

 

III. "MUZYKA, TANIEC I RUCH" - warsztaty ruchowe z elementami kinezjologii edukacyjnej


Czas realizacji: 2 kwietnia 2013 r. - 15 grudnia 2013 r. 


Organ administracji publicznej: Gmina Knurów


Charakterystyka projektu:  Jest to cykl warsztatów ruchowych dla dzieci  w wieku od 3 do 6 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności lub ze wskazaniem lekarskim do terapii ruchowej. Celem głównym projektu jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez własną aktywność ruchową, a także umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym uczestniczenia w zajęciach ruchowych, niezbędnych do ich rozwoju psychoruchowego, w taki sposób aby w pełni mogły uczestniczyć w życiu społecznym. Projekt ten wzbogacony jest o elementy kinezjologii edukacyjnej, wykorzystujący techniki integrowania półkul mózgowych oraz harmonizacji ciało-umysł poprzez ćwiczenia rozluźniające, rozciągające, wyciszające oraz podnoszące koncentrację uwagi. Zajęcia odbywają się w każdą środę o godz. 16:45 w Klubie Lokatorek.

 

Zadanie realizowane jest dzięki wsparciu finansowemu Gminy Knurów.


IV. TROPEM MAGICZNYCH MIEJSC – INTEGRACYJNA WYCIECZKA KULTURALNO – ARTYSTYCZNA DO WROCŁAWIA

 

Czas realizacji: 3 czerwca 2013 r. - 12 listopada 2013 r. 

 

Organ administracji publicznej: Powiat Gliwicki


Charakterystyka projektu: Celem głównym programu jest zapoznanie i wzbudzenie zainteresowania rodzin z Powiatu Gliwickiego oraz miasta Gliwic, w szczególności rodzin dotkniętych niepełnosprawnością historią, kulturą i sztuką naszego kraju poprzez zorganizowanie wycieczki integracyjnej do Wrocławia. Celem zadania jest także integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz ich rozwój emocjonalny i poznawczy. 

 

Dotacja została udzielona ze środków Powiatu Gliwickiego.